Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Snabbtåg till Stockholms kringstäder kan lösa bostadskrisen

Snabbtag_600x200_nr2

27 okt 2013, 08.44 För att avlasta bostadsmarknaden i Stockholm vill mer än fyra av fem Stockholmare förbättra infrastruktur till kringstäder runt Stockholm såsom Eskilstuna, Västerås och Nyköping.*3 Dessutom hamnar frågan på andra plats bland de infrastruktursatsningar som stockholmarna helst vill göra. Det visar undersökningar från Opinion Stockholm.

Närmare 100 000 förvärvsarbetare pendlar till Stockholm från andra län*1. Inom en timme går det idag att ta sig från de flesta kringstäder till Stockholm. Nu vill Stockholmarna göra pendlingen ännu snabbare så att det ska bli mer attraktivt att bosätta sig i kringstäderna runt Stockholm som ett led att lösa bostadskrisen. Hela 85 procent tror att bättre infrastruktur från dessa städer till Stockholm skulle kunna bidra till att avlasta bostadsmarknaden.

– Stockholmarna verkar inse att det är svårt att lösa bostadssituationen i Stockholm genom att bara bygga bostäder i Stockholm. Därför finns det ett starkt stöd för att göra Stockholmsregionen större genom att göra det lättare att bo i andra städer och arbeta i Stockholm. Många som vi talar med upplever att ett hinder är att pendlingstiden är för lång. Med snabbare förbindelser genom t ex snabbtåg skulle många stockholmare överväga att välja att bo i mindre städer i anslutning till Stockholmsregionen. Det skulle avlasta Stockholms heta bostadsmarknad tror många stockholmare, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Efter förbifart Stockholm vill stockholmarna prioritera bättre infrastruktur till kringstäder runt Stockholm (44%). Det är viktigare än både cykelvägar och Slussens ombyggnad enligt stockholmarna. *2

Redan idag finns planer på att i framtiden förstora Stockholmsregionen genom bättre infrastruktur för att på så sätt stimulera arbetskraftsrörelser. Ett av de mest långtgående förslagen är Ostlänken som är en 15 mil lång höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Stockholm – som beräknas kosta upp emot 30 miljarder kronor. Under våren 2014 ska regeringen besluta om en ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025 där bland annat Ostlänken ingår men även andra förslag på att förbättra befintlig järnväg. Hela planen innehåller åtgärder för 522 miljarder kronor samt ytterligare 80 miljarder genom banavgifter och trängselskatt.

*1 Nutid och framtid – Länsstyrelsen Stockholm Nr 5/2013

*2 Undersökning från juni 2013 om de viktigaste valfrågorna 2014. Av de som ville prioritera infrastruktur har svarat på frågan vilka satsningar som bör prioriteras. Frågan baseras på svar från 219 stockholmare.

*3 Undersökningen är från maj 2013 om bostadsmarknaden om hur stockholmarna vill lösa bostadsbristen. Undersökningen baseras på svar från 1030 stockholmare. De fick svara på frågan: Hur tycker du att politikerna ska lösa den rådande bostadsbristen i Stor-Stockholm? Förbättra infrastruktur till städer och områden utanför Stockholms Län såsom Nyköping, Västerås, Uppsala, Enköping etc. Ja eller Nej.