Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

M utlovar gratis förskola

18 aug 2014, 15,49 Moderaterna vill att förskolan ska bli gratis för alla femåringar i Stockholm stad.

Skälen till vallöftet är två, dels för att minska skillnaderna mellan stadsdelarna i staden – dels att höja kvaliteten i förskolan. Idag går 97 procent av barnen på Östermalm i förskolan men bara 83 procent i exempelvis Skärholmen.

Den ekonomiska effekten för en familj med ett barn i förskolan innebär att familjen sparar drygt 10.000 kronor per år. Kostnaden för det här skulle hamna på knappt 200 miljoner kronor årligen.

Det här vill man införa under 2015 och på sikt vill Stockholmsmoderaterna också utveckla förskoleklassen till att gälla även femåringar.

Källa: SVT ABC