Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Matrester kan bli bränsle till bilar

5 maj 2014, 10.21 I ett försök att sopsortera visade det sig att hushållen i genomsnitt samlade 3,3 kilo matavfall varje vecka. I ett försök som börjar nästa år kan Danderydsbor slänga sina matrester i en speciell behållare.

Danderydsbor i villor och lägenheter kommer att erbjudas att sortera sitt matavfall. Matavfallet kan bli till biogas som kan användas till fordonsbränsle. En biogasbil kan köra 2,5 kilometer på en matavfallspåse med 2-2,5 kilogram matavfall.

Förslaget är att Danderydsborna i enfamiljshus kan välja att varje vecka eller varannan vecka få matavfallet hämtat. I nuläget vet inte kommunen hur mycket försöket kommer att kosta, och kommunfullmäktige kommer först att fatta beslut om avtalsföreskrifter och en ny avfallstaxa.

Källa: Mitti Länk till artikeln