Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Mer än varannan saknar förtroende för bostadspolitiken

Stockholm

20 mar, 2013 07:35 Invånarna i Stor-Stockholm har minst förtroende för hur politikerna hanterar bostadsbristen och äldreomsorgen. Störst förtroende har invånarna för politiken som rör skatte- och ekonomifrågor. Det visar Opinion Stockholms undersökning från januari 2013, där mer än varannan har inget eller litet förtroende för politiken som förs för att hantera bostadsbristen.

- Debatten om bostadsbrist och Carema-skandalen inom äldreomsorgen det senaste året har påverkat väljarnas förtroende för politiken som förs inom dessa områden. Däremot har politikerna i Stockholms län lyckats med hur de hanterar ekonomin, kommenterar Lars Andersson, analyschef på Opinion Stockholm.

Rekordånga köer till hyresrätter, för lite nybyggnationer, höga bostadspriser och trög rörlighet på bostadsmarknaden engagerar invånarna i Stockholm som svarat på Opinion Stockholms enkät om bostadspolitiken. Totalt sett hamnar bostadsbristfrågan på fjärde plats när de svarande får uppge vilken politisk fråga de anser är viktigast i Stor-Stockholm.

Boende viktigt i Stockholm
Bostadsbristen i Stockholm berör många, men framför allt yngre väljare. I en artikel i Dagens Nyheter menar många studenter att de funderar på att flytta när de har pluggat klart på grund av bostadsbristen. Om politikerna inte gör något åt bostadsproblematiken kan det få stora konsekvenser.
- Stockholmsregionen tappar konkurrenskraft både internationellt och nationellt. Vi ser redan i dag utbildningar som läggs ned och som inte blir av på grund av att igen söker, säger Martin Sahlin ordförande i SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation till Dagens Nyheter.

Bostadsbyggandet i Stockholm går trögt och inträdesbarriären för unga till bostadsmarknaden är hög.
- Det är dåligt att det inte byggs mer i Stockholm. Dessutom är det svårt för unga att köpa bostäder eftersom att lånereglerna har blivit strängare och utan eget kapital är det hopplöst. Det byggs alldeles för få hyresrätter också och de gamla hyresrätterna är ombildade och utsålda, säger Johan Österholm, 24 år från Älta.

Faktaruta:
Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet Opinion Stockholm januari 2013. Totalt svarade 823 stockholmare på ett tiotal frågor om förtroendet för politiker och vad de ansåg om olika politiska frågor. Ett flertal stockholmare i centrala Stockholm intervjuades kring resultatet av undersökningen och fick ge sin syn på undersökningsresultatet.
Foto: fotoakuten.se

Läs även Svenska Dagbladets artikel om bostadsproblematiken.

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/bostadspolitik-far-tummen-ner_8013034.svd