Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Opinion Stockholm består av panel med 9000 stockholmare, 5 procent av dessa har själva anmält sitt intresse på vår webbplats. Övriga 95 procent är rekryterade slumpmässigt via e-post.

Vid varje undersökning strävar vi efter att säkerställa att panelen är representativ utifrån demografi och geografi. Vid olika undersökningar kan det förekomma olika s.k. viktningar för att garantera representativitet.

Vi redovisar exakta målgruppen och urvalet är slumpmässigt i panelen såvida inget annat anges.

Vid frågor är ni alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@opinionstockholm.se