Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Metro: Alliansens stöd växer i Stockholm

17 februari 2014, 10.00 De rödgrönas övertag i väljaropinionen är fortfarande stor. Men förtroendet för Alliansen växer i Stockholm. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm.

Bakom det ökade stödet för Alliansen ligger löftet om en utbyggnad av tunnelbanenätet. De rödgrönas försprång ligger på 10,2 procent och betyder att det krympt med 4,6 procentenheter sedan i somras.

– I samband med utbyggnaden av t-banenätet ska nya bostäder byggas på dessa platser. Det är en politik som gynnar Moderaterna. Även i frågan om ungdomsarbetslösheten ökat förtroendet för Moderaterna. Här är det frågan om sänkt arbetsgivaravgift för personer under 25 år som väljarna gillar, säger Axel Lagerbielke vid Opinion Stockholm.

Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, tycker att det är svårt att  dra några slutsatser av mätningen.

– Jag tror att det finns en stor längtan efter ett regimskifte i Stockholm, säger han.

De viktigaste frågorna för väljarna i Stockholm är sjukvården, skolan, bostäder, äldreomsorgen och kollektivtrafiken. Skolan är den fråga som har vuxit mest i betydelse och förändringen gäller samtliga åldersgrupper.

Roger Mogert anser att det ligger i linje med vad många känner i dag: skolan behöver ökade resurser.

Samtidigt har frågan om vinster i välfärden vuxit i betydelse. Efter den senaste tidens debatt vill fler väljare se begränsningar av vinstuttaget och fler väljare vill se högre personaltäthet inom sjukvård, skola och äldreomsorg.

Källa: Metro