Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Metro: Här är Stadshusets mest okända politiker

9 april 2014, 17.00 Nästan var femte stockholmare känner inte till någon av de högst uppsatta politikerna i Stockholms stad, visar en undersökning genomförd av Opinion Stockholm. När stockholmarna blev tillfrågade om vem de skulle rösta på om det var val till kommunfullmäktige idag, har stockholmarna låg kännedom. I undersökningen tillfrågades stockholmarna vilka kommunpolitiker i Stockholms stad som de känner till, visade det sig att företrädarna för de rödgröna partierna är mest okända.

Undersökningen gjord av Opinion Stockholm visar att det är finansborgarrådet Sten Nordin (M) och trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) som flest stockholmare känner till. Den mest okända politikern är Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel Helldén (Mp) där endast nio procent av de tillfrågade känner till honom. Skälet till att få känner till honom menar Daniel Helldén (Mp) är att han bara suttit i två år, medan Sten Nordin (M) och Ulla Hamilton (M) har suttit väldigt länge.

– Men det viktigaste är inte att jag som person är känd, utan att vi når ut med Miljöpartiets politik och vision för Stockholm.

Källa: Metro Länk till artikeln