Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Metro: Sparar in. Vi firar julen hemma trots långledighet

20 dec 2013, 09.50

De flesta stockholmare tänker fira jul hemma trots att det i år går att få rejält långledigt bara genom att ta ut ett par semesterdagar. 72 procent uppgav i en undersökning av Opinion Stockholm att de tänker stanna i huvudstaden.

Siffran är något högre än andra år när man har behövt ta ut fler semesterdagar för att få ut en lång sammanhängande julledighet. Samtidigt är det färre som väljer att resa utomlands – sex procent jämfört med normala sju procent. – Vi ser att stockholmarna sparar in på julklappar, gåvor men också utlandsresor. Trots att årets jul är som upplagd för att fira julen utomlands med många röda dagar väljer alltså stockholmarna att stanna hemma över jul, säger Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm. Undersökningen genomfördes i november och baseras på 1 200 svar.

Källa: Metro