Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Miljoner ska hejda ungdomsbrotten

28 jan 2014, 10.15

Stockholm har länets högsta ungdomsbrottslighet. Nu satsar staden fem extra miljoner på att punktmarkera livsstilskriminella unga. I dag finns sociala insatsgrupper i Tensta och Rinkeby, nu ska alla stadsdelar få vara med.

 

– Sociala insatsgrupper för unga vuxna har visat sig ge oerhört bra resultat på kort tid, 40 ungdomar är med och lika många står på kö. Vi måste våga satsa och det här är en av de viktigaste satsningarna under den här mandatperioden, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Sociala insatsgrupper för ungdomar startade 2011 som ett rikstäckande projekt. Spånga-Tensta var ett av de ställen som valdes ut för pilotverksamhet. Idén med projektet är att representanter från polisen, socialtjänsten med flera punktmarkerar ungdomarna.

– Vi lade ribban väldigt högt, de första vi tog in var populära ledare bland ungdomarna, dem vi nästan hade gett upp om. En av dem berättade att han slutade räkna sina personrån när de blev fler än 25. Målet är att börja bromsa de här killarna, säger Frida Nordlöf på närpolisen Södra Järva.

Nu använder hälften av kommunerna i länet metoden, hittills har 100 ungdomar passerat insatsgrupperna.

– Stockholmspolisen kommer att använda dem under lång tid framöver, säger länspolismästare Mats Löfving.

Andelen ungdomar mellan 15 och 20 år som misstänks för brott är högre i Stockholms län än i övriga Sverige – och det är påtagliga skillnader mellan kommunerna. Stockholm, Södertälje och Solna ligger högst, Lidingö, Ekerö och Danderyd lägst.

I Stockholms stad finns sociala insatsgrupper för 13–19-åringar i alla stadsdelar utom Bromma. Under 2013 var 59 ungdomar med och 14 nya har tillkommit.

Tensta och Rinkeby införde sociala insatsgrupper även för äldre, unga vuxna mellan 20 och 29, under 2012. De stadsdelarna får i år mest pengar av staden för projektet, sammanlagt 1,2 miljon, och har också den största målgruppen, uppemot 150–200 personer. Nu ska de utöka och även få med unga vuxna från Husby.

Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Älvsjö är intresserade av att starta sociala insatsgrupper för äldre, men alla stadsdelar kan ansöka om medel från staden. Det väntas socialnämnden besluta i nästa vecka.

Förutom ett fast belopp får stadsdelarna 15.000 kronor per klient som deltar – dock finns det resurser till maximalt 120 personer i hela staden, varav drygt hälften på Järvafältet.
Landshövding Chris Heister är positiv till sociala insatsgrupper.

– Det här är en mycket, mycket effektiv metod för att se till att barn och unga inte hamnar i en kriminell livsstil och ett livslångt utanförskap, säger hon.

Även Rikspolisstyrelsen är nöjd.

– Vi tror oss se att det ger bra resultat – många har minskat sin kriminalitet eller upphört helt och hållet – men det är resurskrävande och bör inriktas på dem med de största problemen, säger Anders Hall, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen.

Och där finns en hake, menar han. Kravet på ungdomarnas samtycke för att myndigheterna ska kunna utbyta information anser både han och Christina Kiernan, Rikspolisstyrelsens projektledare för sociala insatsgrupper, att politikerna bör fundera över.

– Vi tycker att det krävs en förändring av sekretesslagstiftningen. Nu kan en person som är under 18 säga nej till ett samlat stöd från samhället, det är ganska vanligt. Men är det rimligt? Rikspolisstyrelsen tycker inte det, säger Christina Kiernan.

Källa: Dagens Nyheter