Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Möjlighet till radhus på taken

28 april 2014, 14.48 500 nya bostäder, förskola, butiker – samt en 24 våningar hög skyskrapa, det är kommunens vision för framtida Hallonbergen.

Planer på att avveckla området längs Rissneleden har funnits sedan 2011. Nästa vecka har kommunens invånare möjlighet att lämna synpunkter på projektet. Förutom en drygt 100 meter hög skyskrapa finns även en förskola, 80 studentlägenheter, affärer, stråk och radhus med på kommunens önskelista.

- Intressanta radhus på taken ska kunna ersätta befintliga installationsutrymmen och vakanta kontorslokaler ska konverteras till bostäder. Vi arbetar för attraktiva bostäder med bottenvåningar plats för restauranger, kaféer och närservice. Takvåningar, gemensamma takterrasser balkonger och variation i miljö är annat vi också eftersträvar, berättar Anna Westman affärsutvecklare på Profi Fastigheter.

Förhoppningen är att första utbyggnadsetappen kan komma igång halvårsskiftet 2015. Med en höjd på 102 meter över havet finns ambitionen om att 90 lägenheter ska byggas i Sundbergs högsta landmärke.

I remissförslaget 2012 stötte man på problem då huset överstiger de max 59 meter som är tillåtna enligt gällande regler för Bromma flygplats.

Profi Fastigheter ansökte i augusti 2013 om dispens för byggnadens höjd. Luftfartsverket har godkänt men beredningen kvarstår av Bromma flygplats och beslut från Transportstyrelsen.

Källa: Mitti Länk till artikeln