Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

MP på riksnivå blandar sig inte in om stopp för Förbifarten

27 maj 2014, 09.51 Miljöpartiet i Stockholms stadshus kommer inte att få hjälp av partikamraterna på riksnivå för att stoppa vägbygget Förbifart Stockholm. Språkrör Åsa Romson menar att ärendet ska skötas lokal.

Miljöpartiet är motståndare till Förbifart Stockholm och menar att den är omodern och miljöfarlig, och ser hellre att man satsar på kollektivtrafiken.

- Om Förbifarten ska byggas eller ej är en fråga för stockholmarna, både i stadshuset och i landstingshuset, därför att landstiget äger kollektivtrafikfrågan och därmed är intresserad av vart trängselskattepengarna går. Så det är på den nivån och i de två valen som man avgör och som väljare kan påverka om Förbifarten ska byggas eller ej, säger språkröret Åsa Romson.

Flera beslut har fattats om att bygget kan börja i sommar. Det innebär att det kan bli svårt för Miljöpartiet att börja förhandla efter valet, eftersom beslutet är fattat för flera år sedan. Därför borde det inte vara förhandlingsbart, vilket innebär att Miljöpartiet kan få det svårt att stoppa bygget av Förbifarten, fastän det är en av de viktigare frågorna för partiet.

Även om det skulle bli en klar rödgrön seger på regeringsnivå, kan det efter valet finans en lokal majoritet för bygget.

Källa: SR P4 Stockholm Länk till artikeln