Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Näringslivet i Stockholm efterfrågar bättre parkeringsplatser

4 mar 2014, 08.44 Näringslivet i Stockholm är överlag positiva till näringslivsklimatet i Stockholm, men är kritiska till bland annat bristen på parkering, städning och avsaknaden av trådlösa nätverk. Det visar en sammanställning från Stockholm Business Region, skriver DN.

Källa: DN