Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Ny skolorganisation i Värmdö efter klar majoritet

26 maj 2014, 14.28

I samband med EU-parlamentsvalet fick Värmdöborna rösta på om de ville ha en ny skolorganisation.

Efter kritik mot en förändring i Värmdöskolorne har inneburit nedskärningar i små skolor och att de stora skolorna blivit större. Ett upprop och tillräckligt många namn för att anordna en kommunal folkomröstning om skolan i Värmdö.

Majoriteten vill se en ny skolorganisation med 75 procent ja. Det innebär att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation tillsammans med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder.

Källa: Dagens Nyheter Länk till artikeln