Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Nytt boende för ensamkommande flyktingbarn öppnas på Kungsholmen

30 maj 2014, 09.54 Läget inne i stan ska göra det lättare för ensamkommande flyktingbarn att komma in i samhället. Boende för ensamkommande flyktingbarn är ofta placerade långt från innerstaden. Stockholms Stadsmission har öppnat nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och boendet är placerat på Kungsholmen. Med ett så pass centralt placerat boende och fadderverksamhet ska göra det lättare för ungdomar att komma in i samhället.

- Vi ser det som en möjlighet att jobba med integration, att både ungdomar och vi andra i staden faktiskt får en unik chans att mötas. Ungdomarna här får en naturlig tillgång till stadens alla aktiviteter och möjligheter, säger Maris Wisén.

Boendet som nyligen öppnade ska 14 ungdomar mellan 14 och 18 år flytta in i dubbellägenheterna. Intill det gemensamma köket kommer att personalen att hålla till och ge ungdomarna stöd med studier, praktikplatser och aktiviteter.

Ett sätt för ungdomarna att komma in i samhället är att de får en fadder som rekryteras av Stadsmissionens volontärer.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln