Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Nytt sjukhus i Järfälla

3 juni 2014, 12.04 Ett nytt privatägt sjukhus i det snabbväxande Barkabystaden i Järfälla kommer att byggas. Det nya sjukhuset planeras att stå klart lagom till att tunnelbanan dragits fram till Barkarby om fyra-fem år. Klartecken från kommunen kommer att ges inom kort.

Det byggs mycket i nordvästra länsdelen med Barkarby som en extra stark magnet för investerare. Fram till 2030 kommer 16 000 nya bostäder att byggas för omkring totalt 40 000 invånare.

Dagens pendeltågsstation kommer senast 2021 att kompletteras med att Barkarby blir slutstationen för tunnelbanan. I nuläget är Alby slutstation för den blåa linjen. Enligt kommunikationscentrum är ett ”Stockholm Väst” på väg att skapas.

Det står också klart att ett nytt sjukhus ska byggas i Barkarbystaden och kommer att kosta mellan 800 miljoner till en miljard, och det är Hemsö Fastighets AB som till största delen ägs av Tredje AP-fonden som ska bygga och äga fastigheten. Järfälla kommun kommer inom kort att anvisa mark för bygget som planeras bli klart 2018/2019.

Än är det inte klart vad det nya sjukhuset ska innehålla, troligen en lättakut som är något mer avancerad än en vårdcentral med ett antal specialistmottagningar och en del geriatrisk sluten vård med vårdplatser för inneliggande äldre.

Hemsö som äger flera samhällsfastigheter så som skolor och vårdcentralen runt om i landet kommer att äga lokalerna till det nya sjukhuset, men kommer inte stå för driften.

Cecilia Löfgreen (M) kommunalråd i Järfälla kommun är mycket nöjd med projektet eftersom Barkabystaden kommer att behöva fler vårdplatser.

Dag Larsson (S) oppositionslandstingsråd visste inte om planerna om det nya sjukhuset.

- Min spontana tanke är att det är olyckligt då jag tycker att man bör prata ihop sig över blockgränserna om hur vården ska se ut i Stockholm, säger han.

Men Dag Larsson är i grunden positiv till en akutverksamheten.

Källa: Svenska Dagbladet Länk till artikeln