Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Vad är Opinion Stockholm?
Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med ambitionen att bidra till Stockholms utveckling.

Vi hjälper partier, kommuner, företag och organisationer att få insikter om opinionen i Stor-Stockholm genom undersökningar och medborgardialoger.

Vi bidrar själva till insikter och dialoger genom våra egna undersökningar med vår panel med 9 000 stockholmare. Undersökningarna kommuniceras i olika medier, direkt till politikerna och på Opinion Stockholms webbplats.

Vilka ligger bakom Opinion Stockholm?
Bakom Opinion Stockholm står några entreprenörer som själva brinner för Stockholms utveckling. Initiativtagare är Lars Andersson, som har många års erfarenhet från marknadsundersökningsbranschen, och Axel Lagerbielke, entreprenör och konsult inom kommunikationsbranschen.

Vad erbjuder Opinion Stockholm?
Vi skapar insikter om medborgarnas attityder och behov, vilka kan användas som underlag vid beslut och förslag samt användas i den externa kommunikationen för opinionsbildning och varumärkesskapande PR.

Vi erbjuder kvalitativa dialoger utifrån ett representativt urval av medborgare. Det kan användas för att testa förslag i tidiga skeden samt identifiera åsikter och attityder kring viktiga frågor.

Vi genomför kvantitativa undersökningar med vår rekryterade webbpanel, inom delar av en kommun, i hela kommuner, inom en viss grupp medborgare eller i hela Stor-Stockholm.

Kontakt och adress

Opinion Stockholm
Sturegatan 34
114 36 Stockholm

Axel Lagerbielke
axel@opinionstockholm.se
Ansvarig utgivare

Lars Andersson
lars@opinionstockholm.se
Analyschef