Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Vi skapar insikter om medborgarnas attityder och behov, vilka kan användas som underlag vid beslut och förslag, samt användas i den externa kommunikationen för opinionsbildning och varumärkeskapande PR.

Genom vårt digitala dialogverktyg genomför vi kvalitativa dialoger utifrån ett representativt urval av medborgare. Det kan användas för att testa förslag i tidiga skeden samt identifiera olika åsikter och attityder kring viktiga frågor.

Vi genomför kvantitativa undersökningar med vår rekryterade webbpanel, inom delar av en kommun, i hela kommuner, inom en viss grupp av medborgare eller i hela Stor-Stockholm.

Vi skapar kommunikation av våra insikter.