Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Oro inför Slussenprojektet

4 juni 2014, 11.55 I ett fullsatt möte i Gustavsbergs hamn krävde Företagarna och invånarna i Nacka/Värmdö svar på hur biltrafik och bussar kommer att fungera under Slussenbygget.

Man vill ha svar för vad konsekvenserna blir för medlemmarna Företagarna och de boende i kommunen. Dels eftersom kollektivtrafiken och biltrafiken kommer att påverkas och företag är beroende av transporter till och från Stockholms stad.

Slussens projektchef Mårten Frumerie fanns med på mötet men hade inte mycket tröst att ge.

- Vad vi kan säga är ju att man kommer att behöva ändra sina resmönster under byggtiden, säger Mårten Frumerie.

En anledning till oron i Nacka och Värmdö är detaljplanen för bussgaraget som avvisades, detta tror man inom Slussenprojektet i Stadshuset att garaget kommer att byggas ändå men försenas med tre år, då en helt ny detaljplan antas.

Under mötet fanns representanter från nätverk som förespråkar för ”plan B”, att bussgaraget inte ska sprängas in i berget – rent formellt handlar det om renovering av den gamla.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln