Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

S vill stoppa nytt Ikea vid Globen

3 feb 2014, 17.22 För ett år sedan skrevs ett avtal om att etablera Ikea i Stockholm. För möbeljätten innebär det en unik möjlighet att få bygga ett varuhus centralt i en svensk storstad. Men enligt en utredning som Stockholms stad beställt är den attraktiva marken vid Globen inte lämplig för den här typen av storskalig handel.

Söderstaden är namnet på en ny innerstadsliknande stadsdel som planeras i södra Stockholm, från Skanstull till Slakthusområdet.

Enligt visionen för området, klubbad i kommunfullmäktige 2010, har stadsdelen ”de bästa förutsättningar att utvecklas till en attraktiv promenadstad”.

Men för ett år sedan hamnade en ny pusselbit på planerarnas bord: finansborgarrådet Sten Nordin (M) och Ikea/Ikano presenterade ett intentionsavtal om ett Ikea-varuhus och ett shoppingcentrum i Söderstaden.

Nu utreds förutsättningarna för etableringen. Ikea bygger till stor del på bilburen handel. En knäckfråga är vilken trafik anläggningen kommer att generera. En annan fråga handlar om hur närliggande handel kommer att påverkas.

– Att i det här känsliga området trycka ner ett stort möbelvaruhus som kommer att kräva stora parkeringsytor och mycket transporter, det tycker jag verkar som ett väldigt dåligt förslag, säger Maria Östberg Svanelind (S), vice ordförande i exploateringsnämnden.

Moderaterna vill i dag inte kommentera kritiken. De hänvisar till Per Blomstrand, vice vd på bolaget Stockholms stadshus AB, som för diskussioner med Ikea/Ikano.

Han räknar med att parterna kommer att nå en överenskommelse under året, så att staden kan gå vidare och ge Ikea/Ikano markanvisning i Söderstaden.

Källa: SvD Länk till artikeln