Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Nytt opinionsinstitut för stockholmarna

Stockholm den 11 mars 2013

Idag lanseras Opinion Stockholm, ett oberoende institut för opinionsbildning för invånarna i Stor-Stockholm. Syftet är att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stockholm.  

 

Opinion Stockholm finns för invånarna i Stockholms län som vill vara med och påverka den politiska dagordningen lokalt. Genom att delta i Opinion Stockholms panel får medborgarna regelbundet dela med sig av sina åsikter i aktuella frågor men också själva ge förslag på ämnen att ställa frågor kring. Resultaten av undersökningarna används för att informera allmänhet, politiker och andra opinionsbildare för att ge en bild av var opinionen i Stor-Stockholm står i aktuella lokala frågor.

 

-          Det har hittills saknats en opinionskraft som lyft upp de lokala frågorna i Stor-Stockholm.

Opinion Stockholm finns för alla dem som har åsikter och som vill vara med att forma debatten om de lokala frågorna men som inte vill aktivera sig politiskt i något parti. Vår ambition är att möjliggöra för invånarna att forma framtidens Stockholm, kommenterar Axel Lagerbielke, initiativtagare till Opinion Stockholm.

 

På Opinion Stockholms webbplats publiceras undersökningsresultaten men också aktuella nyheter som påverkar samhällsdebatten i Stor-Stockholm.