Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Kontakt

Axel Lagerbielke
axel@opinionstockholm.se
Ansvarig utgivare
Mobil: 0708-84 56 56

Lars Andersson
lars@opinionstockholm.se
Analyschef
Mobil: 0707-53 00 00