Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Rödgrön majoritet i Stockholm

Stadshuset

17 mars 2014, 09.00 Ny opinionsundersökning från Opinion Stockholm visar att vänsterblocket får egen majoritet i både Stockholm stad och Stockholm läns landsting. I Stockholm stad får de rödgröna 52,4 procent och i länet 50,1 mot alliansens 40,6 i länet och 38.3 i staden. Samtidigt är 14 procent av väljarna osäkra.

Sedan valet 2010 tappar Moderaterna mest, hela 10 procent i båda församlingarna medan samtliga partier på vänsterflanken ökar. Mest ökar Sverigedemokraterna till 7,1 procent i Stockholms stad och till 7,4 procent i landstinget. Kristdemokraterna tappar relativt mest, från 3,5 procent till 1,9 procent i Stockholms stad. I landstinget är nedgången mindre, från 4,7 till 4,2 procent.

– De rödgröna har ett starkt övertag i opinionen i både landstinget och i Stockholms stad. Samtidigt är 14 procent osäkra och de flesta av dessa röstade på alliansen i förra valet. Om alliansen lyckas mobilisera dessa väljare blir balutåtgången mer oviss, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Stockholm läns landsting Stockholms stad
Idag Valet   2010 Idag Valet   2010
C 3,4 3,8 3,2 4
FP 7 9,3 8,8 10
KD 4,2 4,7 1,9 3,5
M 26 36,7 24,4 34,4
MP 11,3 9,7 16,7 13,9
S 29,6 25,6 25,6 22,6
V 9,2 6,2 10,1 7,4
SD 7,4 2,8 7,1 2,6
Annat parti 1,8 1,1 2,4 1,6

Undersökningen gjordes mellan 26 februari och den 10 mars 2014.

Foto: Yanan Li Stockholms Stad