Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Rödgröna tappar försprånget i Stockholm

Stadshuset

18 maj, 2014, 19.00 Socialdemokraterna tappar stort till Moderaterna i Stockholm. Därmed är de rödgrönas försprång i opinionen nu raderat. Samtidigt är Sverigedemokraterna vågmästare både i Stockholms läns landsting och i Stockholms stad. Det visar en ny opinionsundersökning från Opinion Stockholm från i maj 2014 om opinionsläget i Stockholm.

Sedan den förra mätningen i mars 2014 tappar nu Socialdemokraterna 4,6 procent i staden och i landstinget. Samtidigt ökar Moderaterna med 4,8 procent i staden och 2,4 procent i landstinget och är idag återigen större än Socialdemokraterna i både Stockholms Stad och landsting. Ändå är de rödgröna blocket större än allianspartierna i båda församlingarna. De rödgröna har dock inte egen majoritet utan Sverigedemokraterna är vägmästare i båda Stockholm stad och landsting.

- Sedan förra mätningen i mars har de rödgröna presenterat delar av sin politik vilket kan ha påverkat stödet för framförallt Socialdemokraterna. Bland förslagen har Socialdemokraterna föreslagit att rika stockholmskommuner ska betala mer för att finansiera bidrag till kommuner som bygger nya hyresrätter. Dessutom har förbifart Stockholm blivit en vattendelare mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna vilket kan ha skadat de rödgrönas förtroende i Stockholm, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

I Stockholm stad ökar också Kristdemokraterna med 0,9 procent och Centern med 1,1 procent, medan Fp och Sd tappar 2,1 procent respektive 0,8 procent. Övriga partier har rört sig marginellt. I Stockholms läns landsting är tendensen densamma.  Feministiskt initiativ fanns inte med i mätningen men andelen övriga där Feministiskt initiativ ingår har ökat 1,8 procent i staden och 0,4 procent i landstinget.

Undersökningen genomfördes mellan den 1 och 13 maj 2014 och jämförs med en liknande undersökning från i mars 2014. I undersökningen i maj svarade 1387 personer i Stockholms län och 1059 i Stockholm stad. Undersökningen genomfördes via Opinion Stockholms webbpanel som till 95 procent är rekryterad och 5 procent är självrekryterad.

 

Stockholms   stad Stockholm läns landsting
Maj Mars Maj Mars

Centern

4,3% 3,2% 4,9% 3,4%

Folkpartiet

6,7% 8,8% 6,8% 7,0%

Kristdemokraterna

2,8% 1,9% 5,7% 4,2%

Miljöpartiet

15,8% 16,7% 11,3% 11,3%

Moderaterna

29,2% 24,4% 28,4% 26,0%

Socialdemokraterna

20,9% 25,6% 25,1% 29,6%

Sverigedemokraterna

6,3% 7,1% 6,7% 7,4%

Vänsterpartiet

9,7% 10,1% 8,8% 9,2%

Övriga

4,2% 2,4% 2,2% 1,8%

Fråga: Vad skulle du rösta på i kommunalvalet i Stockholms stad om det vore val idag?