Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Så vill stockholmarna bygga ut t-banan

Rörelse på T-banan 600x200

26 aug 2013, 08.00 Just nu utreds och förhandlas det om nya t-banelinjer i Stockholm. Regeringens utredare vill att linjer dras till Barkarby, Nacka och Karolinska/Hagastaden till en kostnad av 17 miljarder, men frågan är pengarna finns att göra allt. Opinion Stockholm har nu tagit reda på vilken av de fyra linjerna Barkarby, Nacka, Karolinska/Hagastaden eller Täby som i första hand bör prioriteras, enligt invånarna i Stockholms län.

Undersökningen visar att en dragning till Karolinska och Hagastaden har ett i särklass starkast stöd med 38 procent av stockholmarna som förordar sträckan. På andra plats med 28 procent kom Nacka, medan Barkarby och Täby fick 10 respektive 9 procents stöd. 16 procent ville inte prioritera något av förslagen.

-          Starkast stöd bland stockholmarna har en utbyggnad till Karolinska. Förmodligen för att det skulle beröra flest stockholmare med Karolinska sjukhuset och Friends Arena som skulle nås av den nya linjen. Även Nacka har ett starkt stöd, även bland dem som inte bor längs sträckningen. Däremot är stödet svagt för Barkarby och Täby, där den senare inte prioriterats av regeringens utredare, kommenterar Axel Lagerbielke, Opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Opinion Stockholm har i samma undersökning även tagit reda på vilka satsningar inom kollektivtrafiken som bör prioriteras. Högst upp kom bättre tvärförbindelser följt av en utbyggd t-bana och bättre turlistor.

Fakta

Under försommaren presenterade regeringens förhandlingspersoner ett förslag på DN debatt om en utbyggd T-bana både norrut och söderut. I förslaget byggs t-banan till Nacka, till Karolinska samt till Barkarby. Täby var inte prioriterat. Satsningen som fått arbetsnamnet Stockholmspaketet kostar cirka 17 mkr och byggstart beräknas till 2016.

 

Om undersökningen

I juni 2013 svarade 1089 slumpmässigt utvalda respondenter från Stockholms län på en e-postenkät.