Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Sd ökar och de röd-gröna i majoritet i Stockholm stad

18 aug 2014, 14.40 I en ny väljarundersökning för Stockholm stad tappar båda blocken 1,1 procent jämfört med i juni. Trots det fortsätter de röd-gröna med stöd av Fi behålla greppet om opinionen. I mätningen som genomfördes mellan den 7-14 augusti får de röd-gröna tillsammans med Fi stöd av 51,2 procent mot 38,8 procent för Alliansen. Samtidigt visar undersökningen att Sd ökar med 2 procent sedan i juni.

- En tänkbar förklaring till Sd:s framgång just nu är den senaste tidens ökade nyhetsflöde kring flyktingar och krishärdar i världen – Irak, Syrien, Gaza och Ukraina. Det gör att flyktingfrågan blivit åter aktuell vilket gynnar partier som har en stark åsikt i frågan såsom Sd, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.   

C                           5,3 (+1,0)

FP                         7,3 (+0,8)

KD                        2,7 (+0,3)

MP                        15,5 (-2,0)

M                          23,5 (-3,9)

S                           22,9 (+3,2)

SD                        7,9 (+2,0)

V                          7,7 (-0,3)

FI                          5,1 (-2,0)

Annat parti            2,1

Undersökningen baseras på intervjuer med 1003 personer i Stockholms stad. Panelen som mätningen baseras på är Opinion Stockholms panel som rekryterats via e-post till 95 procent. Övriga 5 procent har själva anmält sig på vår site.