Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Skuldkris i sikte

4 juni 2014, 10.47 Det är välkänt att det råder bostadsbrist i landets tre största städer. I Stockholms innerstad bor det cirka 900 000 invånare och där priset på bostadsrätter nått nya rekordnivåer under våren. Det kommer att råda stor bostadsbrist som kommer att förvärras om det inte tas på allvar menar Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

- Vi vet att Stockholms stad tar problemet på allvar. I hela Stockholmsregionen pågår det nu också en kraftsamling med planer på ett ökat byggande. Det är positivt. Nu återstår att se hur det blir på några års sikt, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

En stor förklaring till bostadsbristen hänger ihop med den ekonomiska utvecklingen i landet och enskilda hushåll. Hans-Åke Palmgren slår fast vid att det inte råder en bostadsbubbla just nu, men han anser att det finns ett feltänk i Sverige. Många människor resonerar som om det var en höginflationsekonomi, där den höga inflationen både drev priser och åt upp skulderna samtidigt. Men verkligheten är låg inflation, vilket gör att många människor är särskilt utsatta om priserna skulle fall. Därför är amorteringsdebatten viktig och något som borde diskuteras mer, menar Hans-Åke Palmgren.

Källa: Svenska Dagbladet