Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Södersjukhuset ska byggas om

8 maj 2014, 13.02 Södersjukhuset ska byggas om för 1,8 miljarder kronor. Investeringen är tänkt at skapa högre kapacitet och modernisera befintliga vårdplatser.

- Eftersom vi har klarat av att ha ordning och reda i landstingets ekonomi kan vi nu finansiera en stor utbyggnad av Södersjukhuset. Det är välbehövligt för patienterna men också medarbetarna, säger Filippa Reinfeldt, hälso- och sjukvårdslandstingsrådet (M) i ett pressmeddelande.

Ett nytt behandlingshem ska byggas där tanken är att få plats med en ny operationsavdelning och ny akutmottagning.

Akutmottagningen tar idag upp emot 148.000 patienter om året, men den nya akuten kan man öka kapaciteten till 180.000 årliga besök. Utbyggnaden ska ge kapacitet för ytterligare 5000 vårdtillfällen per år, enligt alliansen.

Byggstart planeras i januari 2015 och beslut kommer att fattas på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln