Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Splittrad opinion till skyskrapor

Ny hötorgsskrapa_600x200

16 sep 2013, 9.00  Opinionen är splittrad i synen på att höghus och skyskrapor kan vara en potentiell lösning till bostadsbristen i Stor-Stockholm. Äldre och kvinnor är mest negativa medan män och unga är mer positiva. Ser man till alla stockholmare är en majoritet mot skyskrapor. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm. 

Undersökningen visar att 60 procent av Stockholmarna är negativt inställda till skyskrapor. På frågan om uppförandet av höghus ovanpå befintliga hus svarar lite mer än hälften (51 procent) att de är positiva medan upprättandet av skyskrapor endast har ett stöd hos 40 procent. Män ser mest positivt på skyskrapor i Stockholm (53 procent) och frågan får starkast stöd i åldersgruppen 15-25 (58 procent), lägst stöd återfinns hos äldre i åldersgruppen 66-75 år där enbart en tredjedel ställer sig positiv (31 procent).

- Det finns en tydlig brytning i synen på skyskrapor. En majoritet av de som är yngre än 45 år är för medan de som är äldre är emot skyskrapor. En förklaring kan vara att bostadsfrågan är viktigare som politisk fråga bland unga och att man vill ha en lösning på problemet. En annan förklaring kan vara att unga ofta är mer positiva till förändringar av stadsbilden som den här typen av byggnationer kan innebära, än vad äldre är, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Stockholm planerar Skyskrapor

I slutet av augusti presenterade Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius samt Finansborgarrådet Sten Nordin planer på en skyskrapa vid Telefonplan med 70 bostadsvåningar, 385 lägenheter, med en höjd på 225 meter. Om bygget godkänns beräknas det vara färdigt 2019.

Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtan omnämns som ytterligare potentiella platser för högre hus.

I en intervju i SvD målar Regina Kevius, som är ansvarigt borgarråd, upp sin vision av framtiden med fler höga hus i Stockholm.

- Det kommer att dyka upp en del högre hus, men det kommer att byggas väldigt olika typer av hus. Några höghus, men framför allt många nya hus, säger Regina Kevius.

Om undersökningen

I juni 2013 svarade 1030 slumpmässigt utvalda respondenter från hela Stockholms län på en e-postenkät från Opinion Stockholm.