Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Starkt stöd för fler hyresrätter − ändå byggs flest bostadsrätter

foto fotoakuten.se_Nybygge_600x200

24 juni 2013, 08:31 63 procent av stockholmarna tycker att det främst ska byggas fler hyresrätter i Stor-Stockholm. Bara 16 procent vill ha nya bostadsrätter och 2 procent vill att det byggs villor. Trots det var det bara var fjärde lägenhet som började byggas under första kvartalet 2013 som var en hyresrätt.[1] Det visar en ny undersökning av Opinion Stockholm.

− Det finns en tydlig skillnad i vad opinionen efterfrågar och vad som faktiskt byggs i Stor-Stockholm idag, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Undersökningen visar att stödet för hyresrätter är starkt inom alla grupper. Framförallt önskas mindre hyresrätter. Starkast stöd för det finns bland de i åldrarna 56-65, där hela 59 procent vill se fler mindre hyresrätter. Den grupp som vill att det byggs fler större bostäder är främst i åldern 26-35.

− Det finns ett tydligt samband mellan var man är i livet och vad för typ av bostäder som önskas. Till exempel verkar föräldrar till barn som är på väg att flytta hemifrån främst vilja ha fler mindre hyresrätter. Ungdomarna själva önskar framförallt fler studentlägenheter och de som är i familjebildarstadiet vill ha större lägenheter. Den gemensamma nämnaren för alla är fler hyresrätter, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Vidare visar undersökningen att det finns ett starkt stöd för att det ska byggas fler bostäder i Stor-Stockholm idag. Bara 7 procent tycker att det byggs för mycket idag. Hela 75 procent vill se ett ökat byggande. Däremot är stödet för att man ska bygga i den egna kommunen lägre, 60 procent.

− Det finns ett starkt stöd bland medborgarna att fler bostäder bör byggas men man ser gärna att det byggs i andra kommuner än den egna, kommenterar Axel Lagerbielke.

Källa: Opinion Stockholm

Fakta undersökningen

Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet Opinion Stockholm i maj 2013. Totalt svarade ett slumpmässigt urval av 1 030 invånare i Stor-Stockholmare på enkäten.[1] Under första kvartalet 2013 påbörjades totalt 1 874 flerbostadshusbyggen i Stor-Stockholm, varav 26 procent var hyresrätter. 258 villabyggen påbörjades i länet under perioden. Källa: SCB.