Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Starkt stöd för ökad kameraövervakning

Övervakningskameror

2 juli 2013, 10:20 Den 1 juli infördes en ny lag om enklare regler för kameraövervakning. Nu visar en färsk undersökning från Opinion Stockholm att hela 85 procent av Stockholmarna vill tillåta kameraövervakning på fler allmänna platser i Stockholm. Starkast är stödet bland äldre och bland kvinnor.

Fram tills idag har kameraövervakning med inspelning inte varit tillåtet på allmänna platser utan ett speciellt tillstånd från Länsstyrelsen. Med den nya lagen som träder i kraft 1 juli blir det enklare för butiker, parkeringshus eller tunnelbanestationer att också spela in och spara det inspelade materialet eftersom tillståndsgivandet nu tas bort och ersätts med en anmälan.

-          Med nya enklare regler blir det antagligen fler övervakningskameror på allmänna platser i Stockholm. Resultatet från undersökningen kan därför tolkas som att den nya lagen om kameraövervakning har ett starkt stöd bland stockholmarna, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Undersökningen visar även att 36 procent av stockholmarna inte är trygga med att röra sig ute oavsett tid på dygnet där de bor, 64 procent anger att de är trygga. Bland kvinnorna är otryggheten större. Hela 43 procent av kvinnorna svarar att inte känner sig trygga att röra sig när som helst där de är bosatta. Samma fråga ställdes till männen och där svarade 28 procent att de var otrygga.

-       Forskning visar att kameraövervakning kan ha betydande effekter, inte minst utifrån ett trygghetsperspektiv och när det gäller att förebygga planerade brott, kommenterar Johan Svensson, säkerhetsexpert på Schneider Electric.

Enligt Länsstyrelsen finns det 18 278 registrerade säkerhetskameror på 5 882 övervakningsplatser i Stockholms län. Dessa är fördelade på 2 418 tillstånd och 3 464 så kallade ”anmälan”, vilket är godkända övervakningsplatser placerade inomhus i lokaler såsom butiker, banker och postkontor.

Fakta undersökningen

Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet Opinion Stockholm i maj 2013. Totalt svarade ett slumpmässigt urval av 1 030 invånare i Stor-Stockholmare på enkäten.