Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Starkt stöd Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm

2 juni 2014, 11.45 Stockholmarna är positiva till att Förbifart Stockholm byggs – 73 procent är för, mot 17 procent som är emot. Mest positiv är invånarna i kommunerna utanför Stockholms stad där 81 procent är för och 11 procent emot. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm.

 Bland invånarna i Stockholms kommun är 64 procent för byggandet mot 24 procent som tycker att förbifarten är en dålig prioritering. Mest positiva till att Förbifart Stockholm byggs är äldre över 70 år där 86 procent är positiva.

 - Åsikterna om Förbifart Stockholm är entydiga. Det är ett projekt som har mycket starkt stöd i Stockholm. Att sedan Förbifart Stockholm är mest efterlängtat av invånarna utanför Stockholm stad är väntat eftersom många av dessa är beroende av bil och känner idag att trafiksituationen inte är hållbar, säger Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Satsningen på Förbifart Stockholm är det största trafikprojektet någonsin i Stockholms län och har stor betydelse för framkomligheten. Förbifarten kommer att binda samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Essingeleden och innerstaden. Det kommer att byggas ungefär 21 kilometer ny väg varav 18 kilometer i tunnel. Restiden för sträckan är på ungefär 15 minuter.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under 1-13 maj och baseras på 1129 svar från en webbpanel som representerar invånarna i Stockholms län.

Foto: Trafikverket