Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholm hamnar i topp när attraktiva städer rankas

20 maj 2014, 10.41 I en ny rapport hamnar Stockholm i topp i attraktionskraft och tillväxtpotential. I den senaste rapporten hamnar Stockholm i toppskiktet.

I rapporten Cities of opportunity från PwC har 30 utvalda städer analyserats utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential. Som en av tre europeiska städer hamnar Stockholm i topp, och hamnar på sjunde plats av samtliga städer.

Stockholm utmärker sig inom tre områden. Teknisk mognad hamnar Stockholm på en andra plats efter London och Seoul som delar första platsen. Stockholm är världsledande inom hållbarhet samt hälsa, trygghet och säkerhet.

- Topprakningen inom miljöområdet och när det gäller stockholmarnas tillgång till god vård, säkerhet och trygghet visar att våra satsningar givit resultat. Analysen visar också att det är rätt av oss att fokusera ytterligare på våra utmaningar inom skolan och för att öka den internationella tillgängligheten, kommenterar Sten Nordin finansborgarråd och kommunstyrelse ordförande i Stockholms stad.

Bäst av samtliga städer var London som var enda stad att placera sig först inom tre olika områden. Efter London rankades New York och Singapore.

Källa: Veckans Affärer Länk till artikeln