Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholmare kritiska mot cykelbanor i gatan

2 april, 2013 13:00 Antalet cyklister i Stockholm ökar kraftigt och i en ny undersökning från Opinion Stockholm uppger 52 procent av stockholmarna att de upplever att det är negativt med cykelbanor i gatan.

Stockholm stad vill minska biltrafiken i innerstan och öka antalet cyklister och resande i kollektivtrafiken i innerstaden. I en ny undersökning gjord av Opinion Stockholm uppger lite mer än hälften (52 procent) att de tycker det är negativt med cykelleder i vägbanan. Endast en fjärdedel (27 procent) säger att det är bra med ledningen av cykelbanor i dess nuvarande form och en femtedel (21 procent) svarade vet ej. Mest negativa var män mot cykelbanor i gatan.

I undersökningen som baseras på svar från 823 stockholmare säger att de är positiva till fler bilfria gator i innerstan för cyklister. 55 procent är för bilfria gator i innerstan, medan 29 procent tycker att det är ett dåligt förslag. I undersökningen var flest kvinnor positiva till bilfria gator för cyklister.

 

– Antalet cyklister har ökat starkt och nu kommer det ett starkt politiskt tryck från stockholmspolitiker att fler ska cykla för att trafiken i innerstaden ska minska. Olycksstatistiken över antalet skadade cyklister och trängseln på cykelbanorna visar att planeringen inte har hängt med. Vår statistik visar tydligt att det finns ett behov av säkrare och bättre cykelvägar, kommenterar Axel Lagerbielke, på Opinion Stockholm.