Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholmarna har accepterat biltullarna men är kritiska till nya

16 april, 2013 Enligt en undersökning gjord av Opinion Stockholm framgår att 58 procent av Stockholmarna är nöjda med billtullarna i dess nuvarande form. Däremot är Stockholmarna negativa till nya biltullar. Hela 50 procent av Stockholmarna är negativt inställda till förslaget om biltullar på Essingeleden, endast en tredjedel anser att det är en bra idé.

Undersökningen visar att bara 26 procent är negativt inställda till biltullarna idag. 33 procent av männen är negativt inställda och 22 procent av kvinnorna. Endast 16 procent har ingen åsikt.

-          Undersökningen visar att stockholmsopinionen har vänt sedan folkomröstningarna. Idag har stockholmarna accepterat biltullarna och de är till och med tydligt positiva till avgiften. Intressant att notera är att det inte är någon skillnad i attityd mellan de som bor i Stockholms stad mot de som bor i någon av kranskommunerna, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Även om opinionen är positivt inställda till biltullar i dess nuvarande form är man mer negativa till nya biltullsavgifter på Essingeleden. Endast 28 procent är positiva och hela 50 procent är negativa till förslaget. Av respondenterna har 22 procent inte någon åsikt i frågan. I undersökningen har männen en starkare åsikt än kvinnorna. Resultatet visar att 65 procent av männen är emot trängselskatten på Essingeleden jämfört med kvinnornas 41 procent. Det är främst personer i åldrarna 36-65 år som tycker att införandet av biltullar på Essingeleden är en dålig idé.

-          Att införa trängselskatt på Essingeleden skulle vara att gå emot majoriteten av Stockholmarnas önskan säger Axel Lagerbielke, analytiker på Opinion Stockholm.

Fakta undersökningen

Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet Opinion Stockholm i jan 2013. Totalt svarade 823 stockholmare på enkäten.