Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholmarna lägger mindre pengar på julklappar i år

Julhandel

2 dec 2013, 08.00 En av tre stockholmare planerar att lägga mindre pengar på julklappar i år än förra året (33%).  Endast 7 procent planerar att lägga mer. Samtidigt är stockholmarna mer benägna att handla sina klappar via nätet än svenskar i stort *1. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm.

I genomsnitt lägger stockholmaren mellan 2000-2500 kr på julklappar i år. Vanligast förekommande är att man lägger mellan 500 och 1500 kr på julklappsinköp (30%). Bara 17 procent lägger mer än 4000 kr på julklappar. Undersökningen visar också att de som bor i kranskommunerna i Stockholms län lägger mer än de som bor i Stockholms stad. Den åldersgrupp som tänker dra ned mest på inköpen är de mellan 30-39 år (38%). Samtidigt planerar kvinnorna dra ned mer än vad männen tänker göra – 35 procent av kvinnorna och 30 procent bland männen.

-          Även om intresset för julklappsinköp minskar planerar stockholmarna i åldern 18-79 år att lägga cirka 3,5 miljarder kronor på julklappar i år *2, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Trots att de totala inköpen minskar, så anger stockholmaren att inköpen på nätet ökar. 57 procent planerar att köpa julklappar online och hela 27 procent tänker köpa mer julklappar på nätet i år än förra året. Ju yngre man är, desto högre utsträckning handlar man på nätet. Bland stockholmarna som är upp till 39 år kommer hela 69 procent köpa klappar på nätet.

-          Stockholmarna är mer benägna att handla via nätet än befolkningen i Sverige i stort. I varje fall om man får tro Handelns utredningsinstitut som visar att 38 procent av svenskarna planerar att köpa julklappar på nätet i år, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i mitten på november 2013 och baseras på 1200 svar från en webbpanel som representerar invånarna i Stockholms län.

 

*1 Källa: Enligt HUIs E-barometer för Q3 planerar 38 procent att handla julklappar via nätet. Opinion Stockholms undersökning visar att 57 procent av stockholmarna tänker göra detsamma.

*2 I Stockholms län bor 1 584 023 personer i åldern 18-79 år. Baserat på att varje Stockholmare lägger i genomsnitt 2250 kr på julklappar, uppgår den totala julklappshandeln i Stockholm till 3,5 miljarder.