Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholmarna negativa till marknadshyror

foto fotoakuten.se_Nybygge_600x200

15 okt 2013, 06.52 Intresset för att avreglera hyresmarknaden är lågt bland stockholmarna. En majoritet är emot och endast var fjärde är för. Störst är motståndet bland äldre medan de yngre är mer positiva till marknadshyror. Det visat en ny undersökning från Opinion Stockholm.

Den senaste tiden har det debatterats om hyresmarknaden ska avregleras för att underlätta för hyresvärdar att sätta marknadsanpassade hyror. Syftet som anges är att göra det mer attraktivt att bygga hyresrätter för att få igång bostadsbyggandet och för att öka rörligheten på hyresmarknaden och göra fler hyresbostäder tillgängliga. Trots det är stockholmsopinionen emot marknadshyror. Undersökningen visar att 56 procent är emot och 27 procent är för. De äldre är mer emot än yngre. Bland de som är 29 år och yngre är 38 procent mot och 34 procent för.

- Att opinionen är emot marknadshyror står klart. Dock är det intressant att yngre är något mer för marknadshyror jämfört med gemene man. Det kan ha sin grund i att många yngre har ett stort engagemang i bostadsfrågan för att fler av dem direkt berörs av bostadsbristen. För dem skulle en avreglering innebära att fler hyresrätter blir tillgängliga, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes i september 2013 och baseras på 1103 svar från en webbpanel som representerar invånarna i Stockholms län. Panelen är slumpmässigt rekryterad till 95 procent. Övriga 5 procent är självrekryterade.

Regler för hyressättning av hyreslägenheter: Hyran som sätts ska vara skälig, det vill säga i nivå med andra likvärdiga lägenheter som bestämts genom förhandlingsöverenskommelser, enligt hyresförhandlingslagen. Hyresvärdens motpart vid förhandlingarna är en lokal hyresgästförening. Föreningen är i de allra flesta fall ansluten till Hyresgästföreningen. Källa: Hyresnämnden