Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholmarna vill förbjuda rökning på allmän plats

röka.uteservering.jpg

31 maj, 2013 08:45 Enligt Opinion Stockholms senaste undersökning vill 60 procent av stockholmarna förbjuda rökning på allmänna platser såsom uteserveringar, torg och perronger. Bland unga är siffran ännu högre, där hela 71 procent av de personer i åldern 15-25 år vill införa ett förbud mot rökning på allmän plats.

Den första juli 2005 infördes rökförbud i alla offentliga lokaler men det är fortfarande tillåtet att röka på uteserveringar i Stockholm, något som kan bli väldigt obehagligt för vissa människor. Idag utsätts 15 procent av befolkningen för passiv rökning varje vecka i hem men framförallt på uteserveringar och andra offentliga platser.

-           För de som har astma eller annan överkänslighet mot till exempel dofter kan inte sitta ute på en restaurang och äta under våren och sommaren på grund av alla rökare. De blir utestängda från de platser som egentligen är till för alla säger Marie-Louise Luther på Astma- och Allergiförbundet.

Åtgärder för att minska passiv rökning

I mars 2012 fick folkhälsoinstitutet i uppdrag av regeringen att se över lagstiftningen och lämna förslag på åtgärder för att begränsa rökning på allmänna platser för att minska risken att människor utsätts för passiv rökning. I nuläget vill inte Folkhälsoinstitutet uttala sig om utfallet då arbetet pågår just nu. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2013.

Danmark införs rökförbud på stationer och plattformar

I Danmark kommer det från och med nästa år vara förbjudet att röka på stationer, plattformar och alla andra tänkbara utrymmen inom danska statsbanan. Opinion Stockholms undersökning visar att tre av fem stockholmare anser att Sverige bör gå ett steg längre och även förbjuda rökning på uteserveringar och torg.

-          Majoriteten av stockholmarna vill förbjuda rökning på allmän plats, framförallt de yngre som är vana med att rökning inte är tillåtet i klubbar och restauranger.  Det finns en medvetenhet om riskerna med rökning och passiv rökning som bidrar till att de vill slippa rökning på allmänna platser. Danmark är ett bra föredöme som förbjuder rökning på alla stationer och plattformar säger Axel Lagerbielke, analytiker på Opinion Stockholm.