Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholmarna vill förbjuda rökning på allmänna platser

31 maj, 2013 08:00 Idag på WHOs internationella rökfria dag presenterar Opinion Stockholm en undersökning om stockholmarnas attityder till ett rökförbud på allmän plats. Undersökningen visar att en majoritet, 60 procent, av stockholmarna vill förbjuda rökning på allmänna platser såsom uteserveringar, busshållplatser och torg, 40 procent vill inte gör det. Det är framförallt den yngre generationen stockholmare i åldern 15-25 år som är för ett rökförbud.

 

Ett rökförbud på allmän utreds just nu av Folkhälsoinstitutet och ett förslag ska lämnas till regeringen i december 2013. Främsta skälen till att förbjuda rökning på fler platser är att minska tobaksbruket och den passiva rökningen som orsakar stora besvär för bland annat många allergiker.

 

Undersökning visar att hela 78 procent av de i åldern 15-25 vill införa ett förbud mot rökning på allmänna platser. Bland medlåders är siffran lägre, 56 procent av de som är mellan 35-65 år är för ett förbud mot rökning.

 

-          Det finns ett starkt stöd att förbjuda rökning på allmänna platser i Stockholm. Intressant är att stödet är starkast bland unga, kanske för att de aldrig upplevt i vuxen ålder att rökning varit tillåten inomhus på restauranger och arbetsplatser, säger Axel Lagerbielke, analytiker på Opinion Stockholm.

 

Även i många andra länder ser man nu över hur rökningen ska begränsas på allmänna platser. I Danmark har ett förbud mot rökning införts på alla stationer och plattformar med start nästa år.

 

År 2005 infördes ett förbud mot rökning inne på restauranger och klubbar i Sverige.

 

Fakta undersökningen

 

Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet Opinion Stockholm i maj 2013. Totalt svarade 1030 stockholmare på den webbaserade enkäten. Opinion Stockholms panel består främst av rekryterade panellisters som representerar Stockholms alla kommuner.