Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholms kajer kan komma att bidra till stadslivet

23 maj 2014, 13.07 Det är många intressen som är inblandade i Stockholms kajer, det handlar om promenadstråk, uteserveringar, glasskiosker, kryssningstrafik och fritidsbåtar.

Stockholms hamnar har tagit fram en kajstrategi för alla stadens kajer. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för kollektiv på vatten och gör kajerna så tillgängliga som möjligt.

Regina Kevius (M), Björn Ljung (FP), Christer Mellerstrand (C) och Erik Slottner (KD) har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till hur kajen och vattenära områden kan utvecklas.

När stadsbyggnadskontoret går igenom förslaget vill man ta hänsyn till landsidan och hur kajerna kan bidra till stadslivet, man är kritik till att sjöfartens intresse i alla lägen ska prioriteras.

Inom kort kommer politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta ställning till kajstrategin.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln