Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stockholmsfaddrar en chans för nyanlända att lära känna Sverige

6 maj 2014, 15.13 Att skapa kontakter för personer som nyligen kommit till Stockholm och inte har tidigare koppling till Sverige, det är syftet med projektet Stockholmsfaddrar. Nyanlända ska få möjlighet att träffa de som redan bor i Stockholm, möta Sveriges kultur och öva på språket.

Annika Rosbring projektledare för Stockholmsfaddrar menar att det är ett utbyte för båda parter. För att locka personer och få dem intresserade har hon besökt SFI-klasser, sedan har det blivit spridning via sociala medier, hemsidan eller genom andra.

I möjligaste mån försöker man att matcha personer med gemensamma intressen, ålder och kön för att mötet ska bli så givande som möjligt. Även familjer har chans att vara med i projektet. Stockholms stad anordnar matchningen och första mötet, sedan är det upp till varje par att själv bestämma, var när och hur de ska ses. Målet är att försöka ses åtminstone tre gånger de första två månaderna. Efter två månader följer projektledaren upp och ser hur det har gått.

En miljon kronor har avsatts för projektet.  Målet är att matcha 100 par per år

Källa: Dagens Nyheter Länk till artikeln