Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stort intresse för välgörenhet – men inte vid jul

Foto: Peter Rubin Röda Korset

13 dec 2013, 08.08 De flesta stockholmare skänker pengar till välgörande ändamål. 78 procent gör det någon gång och 29 procent regelbundet, men bara var femte har bestämt att ge bort pengar vid jul. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm.

Undersökningen visar att 21 procent av Stockholmarna kommer att skänka pengar vid jul. I genomsnitt ger dessa 350 kr var till välgörande ändamål. Totalt handlar det om 110 miljoner som Stockholmarna kommer att ge bort vid jul. *1 Samtidigt kommer man att lägga 3,5 miljarder på julklappar. *2

- Det finns en bild att vi är extra givmilda vid jul vilket stämmer för en del. Men trots det är det enbart 1 av 5 som har bestämt sig för att ge någon julgåva. En förklaring till att färre ger julgåvor kan vara de kampanjer som skett under hösten, bland annat Cancerfondens Rosa bandet och insamling till katastrofen i Filippinerna, kommenterar Axel Lagerbielke, Opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Under 2012 skänkte svenskarna 5,195 miljarder till välgörenhet via 90-konton. Det var en minskning med 15 miljoner mot året innan. Mest fick Cancerfonden följt av UNICEF, Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen och Röda Korset.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under 10 dagar i mitten på november 2013 och baseras på 1200 svar från en webbpanel som representerar invånarna i Stockholms län.

*1 I Stockholms län bor 1 584 023 personer i åldern 18-79 år. Baserat på att varje Stockholmare lägger i genomsnitt 350 kr på gåvor, uppgår de totala gåvorna vid jul i Stockholm till 110 miljoner kronor.

*2 I Stockholms län bor 1 584 023 personer i åldern 18-79 år. Baserat på att varje Stockholmare lägger i genomsnitt 2250 kr på julklappar, uppgår den totala julklappshandeln i Stockholm till 3,5 miljarder.

Foto: Peter Rubin Röda Korset