Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Svagt förtroende för äldreomsorgen i Stockholm

28 jan 2014, 11.28 Ny undersökning från Opinion Stockholm visar att varannan Stockholmare har litet förtroende för äldreomsorgen i Stockholm. Var sjunde har ett stort förtroende. Däremot är förtroendet för sjukvården högre, där knappt var tredje har ett stort förtroende.

14 procent av Stockholmarna har ett stort förtroende för äldreomsorgen, 49 procent har ett litet. Minst negativa är de som är +70, där 39 procent har litet förtroende och 15 procent har stor tillit. Mest negativa är de mellan 50-59, där 59 procent har litet förtroende och 11 procent har stor tilltro. Förtroendet för äldreomsorgen är klart lägre i Stockholms stad än i övriga länet, 8 procent av stadens invånare har ett stort förtroende mot 18 procent i länet utanför Stockholms stad.

-          Invånare vars föräldrar vårdas eller kommer att vårdas inom äldreomsorgen har klart lägre förtroende än övriga. Om det beror på negativa erfarenheter eller att de är mer mottagliga för kritiken som riktats mot äldreomsorgen i samhällsdebatten är oklart, men att de är mer negativa är tydligt, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Förtroendet för sjukvården är däremot högre. Där har 32 procent ett stort förtroende mot 30 procent som har liten tilltro. Även här är de äldre mer positiva. 21 procent av de som är +70 har ett litet förtroende mot 37 procent som har stort förtroende. De i Stockholms stad är mer negativa än de i övriga länet. 26 procent av övriga länets befolkning har ett lågt förtroende mot 34 procent i staden.

-          Förtroendet för äldreomsorgen är klart mer negativt än till sjukvården. De senaste årens skandaler och debatter inom äldreomsorgen har påverkat opinion i Stockholm, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

 

Litet eller mycket litet   förtroende* Stort eller mycket stort   förtroende*
Stockholmsstad Övrigalänet  TOTAL Stockholmsstad Övrigalänet  TOTAL
Äldreomsorgen   54 %   45 %  49 %   8 %   18 %   14 %
Sjukvården   34 %   26 %  30 %   27 %   35 %  32 %

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Opinion Stockholms egen access panel. 1080 respondenter, ålder 18+, i Stor-Stockholm svarade på enkäten under veckorna 50-52 2013 och vecka 1 2014.

Resultaten är representativa i målgruppen på ålder, kön, region (Stockholms stad respektive övriga länet) samt politisk åsikt.

* Lågt förtroende är 1-2 på en 5-gradig skala och högt förtroende är 4-5. Ingen uppfattning är ej exkluderade.