Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

SvD: Svagt förtroende för skolan

15 februari 2014, 08.00 En skola i världsklass. Så lyder Stockholms skolslogan. Men sett till resultatet i en ny opinionsundersökning av företaget Opinion Stockholm, så ligger den självsäkra frasen långt ifrån verkligheten.

47 procent av de tillfrågade i Stockholms stad uppger i undersökningen att de har mycket litet (14 procent) eller litet (33 procent) förtroende för skolan. Bara 18 procent uppger att de har stort eller mycket stort förtroende.

Totalt för övriga kommuner i länet ser det aningen bättre ut: 34 procent uppger att de har litet eller mycket litet förtroende för skolan.

Källa: SvD Länk till artikeln