Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

SVT ABC: Svagt stöd för nya Slussen

14 april 2014, 9.05 Stödet för den föreslagna ombyggnationen av Slussen är svagt bland stockholmarna. Var tredje stockholmare är för förslaget och knappt hälften vill att den befintliga Slussen rustas upp eller att frågan utreds på nytt. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm.

Slussen är nästan 80 år och är utsliten och behöver rustas upp. Stockholms stad har lagt fram ett förslag om en ombyggnad från grunden av hela Slussen. Enligt Opinion Stockholm har förslaget ett svagt stöd bland stockholmarna. Endast 35 procent av stockholmarna är positiva till den nya ombyggnaden, medan 32 procent hellre ser en upprustning av Slussen som den är idag. 11 procent vill att Slussen utreds på nytt.

- Åsikterna om Slussen är splittrade. Protesterna mot nya Slussen verkar ha påverkat opinionen att bli mer negativ. Idag vill nästan varannan stoppa förslaget eller utreda ärendet på nytt. Frågan är om stadens politiker vågar driva igenom projektet under ett valår när stödet för en ombyggnad är så svagt, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Unga under 29 år är mest positiva till ombyggnaden av Slussen. 42 procent av dessa är positiva. Äldre över 70 är däremot mer negativa, där endast 29 procent är positiva till ombyggnationen.

- Äldre är oftast mer negativa till större förändringar. Det gäller även i attityder till nya Slussen, kommenterar Axel Lagerbielke.

Det har även framförts förslag om att folkomrösta om nya Slussen. Undersökningen visar att en majoritet, 56 procent, är emot en folkomröstning. 44 procent säger ja.

Stockholms stad planerar att starta bygget 2015 med att riva de östra delarna. Arbetet med att färdigställa Slussen planeras vara klart 2022.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan den 2 till 8 april och baseras på svar från 1236 stockholmare i Opinion Stockholms webbpanel som representerar invånarna i Stockholms län.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln