Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

TeliaSonera flyttar till Solna vilket ger 3500 nya jobb

23 april 2014, 11.52 TeliaSonera kommer att hyra hela Scandinavian Office Building i Arenastaden, alltså kontorslokalerna ovanpå Mall of Scandinavia.

Planerna var först att flytta huvudkontoret till Kristineberg på västra Kungsholmen. Kravet för att flytta till Kungsholmen var att ha en detaljplan och att samtliga myndighetsbeslut som skulle vara klara under 2013, så var inte fallet och flyttlasset går i stället mot Solna och Arenastaden.

– Genom TeliaSoneras etablering får Solna ytterligare 3500 nya jobb utöver de drygt 3700 jobb som tillkommit i staden under det senaste året. Det är en fantastisk utveckling, som vi tidigare aldrig har sett, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna, i ett pressmeddelande.

Flytten beräknas till våren 2016 och berör medarbetare i Farsta och City.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln