Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Tre av fyra stockholmare vill bygga Förbifart Stockholm

24 apr, 2013 08:00 74 procent av Stockholmarna positiva till att Förbifart Stockholm byggs. Endast 10 procent är negativa. Det visar vår undersökning om attityden till Förbifart Stockholm.

 Undersökningen visar att stödet är starkast bland äldre och svagast bland de som är under 25 år. Männen har en tydligast åsikt i frågan. Bara 8 procent av männen uppger att de inte har någon åsikt mot 22 procent av kvinnorna.

-          Våra tidigare undersökningar visat att männens intresse för väg- och trafikfrågor är starkare än hos kvinnor vilket kan förklara att fler män tagit ställning i frågan, kommenterar Axel Lagerbielke.

Opinion Stockholm har även tagit reda på vad stockholmarna tycker om biltullar på Essingeleden eftersom det tänkt att detta ska delfinansiera Förbifart Stockholm. Den undersökningen visar att stödet för biltullar på Essingeleden är svagt. Bara 28 procent är för och 50 procent är emot.

-          Det intressant att notera att en majoritet av Stockholmarna är emot biltullar på Essingeleden som ska delfinansiera projektet. Därför kan det bli en utmaning för politiker att förankra finansieringen av Förbifart Stockholm genom nya biltullar, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd i januari 2013 och baseras på svar från 823 stockholmare i Stockholms län.