Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Tre nya naturreservat i Stockholm

13 maj 2014, 11.20 Kyrkhamn, Älvsjöskogen och Årstaskogen med bihangen Årsta holmar blir naturreservat. Den borgerliga alliansen vill skydda naturen gärna före valet, som ett svar på all kritik om att flera gröna luckor ska bebyggas.

Den borgerliga alliansen väntas ta beslut i nästa vecka angående de tre nya naturreservaten i berörda facknämnder, för att sedan klubbas i kommunfullmäktige. Det har länge varit diskussioner om Älvsjöskogen, Årstaskogen, Kyrkhamn och inte minst Årsta holmar om bostads- och vägbyggen. Centerpartiet har lanserat ett förslag på Årsta holmar som Stockholms svar på Mallorca och Kyrkhamn är en väldigt bra plats att bygga bostäder. Planerna är stoppade och det finns idag inga planer på att bygga i områdena.

Källa: Dagens Nyheter