Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Tummen ned för beslut kring infrastruktursatsningar

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats.

En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma flygplats.

- Att stödet för de rödgrönas förslag skulle vara svagt var väntat. Våra tidigare undersökningar visar att det finns ett starkt stöd för ett bevarande av Bromma flygplats och byggandet av Förbifart Stockholm, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Vad tycker du om följande beslut:
Utreda en stängning av Bromma flygplats
Bra 28%
Dåligt 61%
Vet ej 11%

Skjuta upp byggstarten av Förbifart Stockholm
Bra 19%
Dåligt 69%
Vet ej 12%

Stoppa ombyggnationen av nya Slussen
Bra 28%
Dåligt 56%
Vet ej 18%

Undersökningen baseras på svar från 1278 invånare i Stockholms län och gjordes mellan den 28 okt och den 4 nov 2014.