Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Två av fem saknar förtroende för skolan

Skolbarn_600x200

15 feb 2014, 11.28 Två av fem invånare i Stockholms län har ett litet eller mycket litet förtroende för skolan. Mest kritiska är invånarna i Stockholms stad där varannan saknar förtroende för skolan. Förtroendet för friskolorna är ännu lägre än vad förtroendet för skolan är i stort.

Undersökningen visar att 41 procent av invånarna i Stockholms län har litet eller mycket litet förtroende för skolan. 17 procent har stort eller mycket stort förtroende. De boende i Stockholms stad har ett lägre förtroende än de i övriga länet. 48 procent av Stockholmarna i staden har ett litet förtroende, jämfört med övriga länet där motsvarande siffra är 35 procent. 17 procent av stadens invånare har ett stort förtroende vilket är i linje med övriga länet. Bland de invånare som har hemmavarande barn, med skolbarn som går eller har gått i skolan, är det bara 16 procent som har stort eller mycket stort förtroende för skolan. Bland dessa har 37 procent ett litet eller mycket litet förtroende.

-          Bilden av skolan är starkt negativ, vilket kan vara ett resultat av debatten kring bristande resultat och resurser i skolan. Intressant att notera är att de som har skolbarn har i stort samma uppfattning som övriga opinionen, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Undersökningen visar vidare att förtroende för friskolorna är ännu lägre än till skolan generellt. Där har 51 procent ett litet eller mycket litet förtroende medan 16 procent ett stort eller mycket stort förtroende. Kvinnorna är mer negativa till friskolorna medan männen är mer negativa till skolan generellt.

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Opinion Stockholms egen access panel. 1080 respondenter, ålder 18+, i Stor-Stockholm svarade på enkäten under veckorna 50-52 2013 och vecka 1 2014.

Resultaten är representativa i målgruppen på ålder, kön, region (Stockholms stad respektive övriga länet) samt politisk åsikt.

* Lågt förtroende är 1-2 på en 5-gradig skala och högt förtroende är 4-5. Ingen uppfattning är

Inte exkluderade.