Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Var tionde unga söker psykisk vård

22 maj 2014, 10.51 Var tionde tonåring i Stockholm går till BUP. Unga som söker vård har fördubblats på tio år.

Det visar sig att var tionde stockholmare mellan 13 till 17 år sökte psykiatriskt vård förra året. Bland unga vuxna mellan 18 till 24 år behövde sju procent psykiatrisk hjälp.

I slutet av 90-talet var unga mellan 18 till 24 år den minsta gruppen, men sedan mitten av 2000-talet är det nu den största gruppen och den ökar, enligt Christina Dalman, docent vid Karolinska Institutet och enhetschef på landstingets Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin.

Antalet unga som söker psykiatrisk vård har fördubblas på bara ett decennium.

Besöksstatistiken visar att unga sällan söker sig till vårdcentralen för psykiska problem, utan vänder sig direkt till psykiatrin och köerna ökar.

Psykisk ohälsa är vårt största folkhälsoproblem och mycket vanligare än diabetes. Primärvården måste rustas upp ytterligare inför anstormningen av psykiatripatienter, detta innebär att det ska finnas resurser och kompetenser som behövs psykologer, kuratorer och terapeuter, enligt Christian Dalman.

Primärvården måste också få betalt för de psykiatriska patienterna som besöker dem, nu lönar det sig att ha patienter som tar tio minuter. Patienter som behöver psykiatrisk vård kan ta upp till 30 minuter och det uppmuntras inte.

Konsekvenserna är tydliga i val av behandling. På vårdcentralen får unga mellan 18 till 24 år i snitt två läkarbesök mot fem i snitt inom psykiatrin. Vårdcentraler skriver dessutom ut mer antidepressiv medicin, framför all till äldre.

Nu förbereds ett forskningsprojekt som ska ta reda på varför unga stockholmare mår dåligt. Forskarna från Karolinska Institutet ska besöka mottagningar och fråga vad patienterna söker.

Källa: Dagens Nyheter Länk till artikeln